Dzień Wiedzy o Autyzmie

Drugiego kwietnia w naszej szkole pod hasłem „Wiem, rozumiem, pomagam” odbył się Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Celem było pogłębianie wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem.