Walne Zgromadzenie 24 czerwca godz.17.30

W dniu 24 czerwca o godz.17.30, w budynku NSP Masłońskie,  odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Masłońskie

Zapraszamy członków stowarzyszenia, rodziców dzieci uczęszczających do NSP Masłońskie, sympatyków, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych.