Koło matematyczne

Uczniowie na zajęciach z koła matematycznego utrwalają oraz poszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne. Na zajęciach kształtuje się postawę twórczą, rozwija pomysłowość w myśleniu i działaniu ucznia. Wdraża się uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwija ich zdolności i zainteresowania. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i są bardzo zaangażowani.