Historia

Wieś Masłońskie znajduje się w gminie Poraj, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim. Przez teren wsi przebiega droga wojewódzka nr 791. 

Część miejscowości Masłońskie (tereny za przejazdem kolejowym) znana jest jako Natalin. Nazwę swą zawdzięcza byłemu właścicielowi fabryki tektury, który to miał córkę Natalię i jej imieniem nazwał stację kolejową Masłoskie – Natalin. Podobnie jak okoliczne miejscowości Masłońskie jest obecnie interesującą miejscowością wypoczynkową. 
Masłońskie położone jest bezpośrednio nad zbiornikiem Poraj a Natalin po drugiej stronie drogi Lgota – Poraj w kierunku stacji PKP Masłońskie – Natalin. W Natalinie znajdują się niezwykle interesujące i malownicze bagna. Warto zwrócić na nie uwagę nawet przejeżdżając tamtędy pociągiem. Wystające z wody drzewa i ich połamane konary robią wielkie wrażenie
.

Masłońskie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Porajskiego. Na uwagę turystów, oprócz szerokich plaż przy zalewie, zasługują również malownicze bagienne tereny w okolicznych lasach.

W latach 70. XIX w. w miejscowości Masłońskie Leon Hassfeld zbudował fabrykę tektury. Uruchomiono ją w 1880 r. pod nazwą Zakład Przemysłowy ?Natalin?. Fabryka została zbudowana u ujścia rzeczki Ordonki do Warty w pobliżu lub w miejscu istniejącej dawnej kuźnicy żelaza Piec Masłoński. Maszyny poruszane były początkowo kołem wodnym, później fabrykę zelektryfikowano. Zakład zbudowany był zgodnie z ówczesnym porządkiem architektonicznym, z pałacykiem właściciela na terenie fabryki i budynkiem biurowym (dziś mieści się w nim szkoła). W latach powojennych fabryka była częścią przedsiębiorstwa Myszkowskie Zakłady Papiernicze, ale uległa likwidacji w latach 80. XX w.

Przy budowie stacji kolejowej drugi człon nazwy przystanku Masłońskie – Natalin, nadano w dowód wdzięczności założycielowi fabryki, który rozwijał wieś i rozparcelował część swoich terenów na działki dla pracowników. Według informacji najstarszych mieszkańców uczestniczących w budowie opisanego wyżej przystanku najbliższa osoba z rodziny Leona Hassfelda miała na imię Natalia.

RZEKA ORDONKA (SUCHA WODA)

Rzeczka ma swoje źródła w przysiółku Skrobaczowizna koło Zaborza. Są one typowym wywierzyskiem jurajskim o okresowym wypływie wód, stąd pierwotna nazwa rzeczki Sucha Woda (nazwa Ordonka pojawiła się na mapach górniczych w latach 40 – tych XX wieku). Na przełomie XIX i XX w. na rzece funkcjonowały 4 młyny wodne, do dziś pozostał tylko jeden: Pohulanka.

 

 

Wzmianka w Roczniku Muzeum Papiernictwa Tom II str. 24Rocznik Tom II

Wzmianka w WikipediaMasłońskie