Informacje

Dane adresowe i rejestracyjne

Adres: ul. Sportowa 11, 42-360 Masłońskie

Tel.:  (34) 314 53 49

Email: wiesmaslonskie@poczta.onet.pl

REGON: 151983936
NIP: 5771837626
KRS: 0000036754

 

Cele statutowe stowarzyszenia

 Prowadzenie szkoły podstawowej na zasadach prawem przewidzianych.

Angażowanie rodziców oraz członków stowarzyszenia do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci.

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Szeroko rozumiana działalność kulturalna na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji i obyczajów.

Działania na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich.

 

Statut Stowarzyszenia do pobrania  – Statut_Stowarzyszenia