Zajęcia dodatkowe

 

Poranki i zajęcia dodatkowe z językiem angielskim 

Cele szczegółowe: 

 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki 
 • wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych 
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych poznawanych na lekcjach języka angielskiego 
 • rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych 
 • wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa 

Zajęcia artystyczne 

Głównym celem? zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości  estetycznej,? indywidualnych zdolności twórczych ?uczniów, ?ich wyobraźni oraz twórczego myślenia.  

 • wyzwalanie  u dzieci? radości tworzenia i wiary we własne uzdolnienia, 
 • dobieranie  tematyki zajęć do pór roku oraz przypadających świąt, 
 • poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych, 
 • eksperymentowanie w tworzeniu ciekawych i pomysłowych prac 

Koło matematyczne 

Cele ogólne:  

 • promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,  
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,  
 • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,  
 • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie  
 • z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,  
 • wyzwalanie twórczej aktywności,  
 • wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,  

Koło informatyczne  

Cele ogólne:  

 • zdobycie wiedzy informatycznej 
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych  
 • dostrzeganie  korzyści wynikające z pracy z komputerem 
 • posługiwanie  się edytorem tekstu, programem graficznym i programem do tworzenia prezentacji 
 • wspomaganie procesu umiejętności czytania, pisania, liczenia, rysowania 
 • wykorzystywanie  komputera jako źródło wiedzy i rozrywki 
 • wykorzystywanie  Internetu  w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji 
 • przedstawienie zagrożeń, jakie niesie Internet

 

Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze  

W trakcie zajęć realizowane są następujące treści:  

 • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową, 
 • ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, 
 • ćwiczenia manualne, 
 • ćwiczenia w mówieniu, 
 • ćwiczenia w pisaniu, 
 • ćwiczenia w czytaniu, 
 • ćwiczenia matematyczne.